Úvod

Vítám Vás na svých stránkách věnovaných celostní medicíně v Brně s využitím homeopatie, Bachovy květové terapie, fytoterapie, psychoterapie a dalších metod přirozené léčby. S důrazem na osobní přístup a potřeby pacienta.

V dnešní době stále více lidí hledá přiměřenější cesty léčení, s přáním najít pro sebe nějakou jemnější a šetrnější léčivou metodu, jejíž možné vedlejší účinky nejsou nebezpečnější než léčené onemocnění.

Homeopatie se tady nabízí jako celostní, holistická léčba, která hledá a odstraňuje příčiny i následky nemocí. Nechce pouze odstraňovat symptomy ale najít i v tak těžkém životním úseku jako je nemoc nějaký smysl a vnitřně pomoci člověku zrát. Využívá samoléčivé síly organizmu a podporuje je. Má pak dlouhodobější a trvalejší účinek, o čemž se už mnoho z Vás přesvědčilo. Také nám nabízí šanci, nepředávat nikomu v procesu léčení zodpovědnost za své zdraví a svůj život.

Není to ovšem jen praktická a účinná metoda, především je klasická homeopatie duchovní léčbou, protože pracuje s nehmotným rozměrem lidské duše.
Nabízí jiný pohled na svět a neztroskotává ani u takových nemocí, u nichž alopatická medicína přiznává, že jsou pro ni neléčitelné.
Jejím prostřednictvím možno eliminovat dědičné zátěže různých onemocnění, která se táhnou rodem, lze ji použít také jako prevenci závažných onemocnění v budoucnosti.
Je vhodná a bezpečná v každém věku, slučitelná i s jinými metodami či konvenční léčbou, přesto není cestou pro všechny.
Jen pro ty připravené.